Ранният старт гарантира успешен финал


Isabion-Coprantol
  
Isabion-Coprantol

В началото на сезона за овощните градини са важни два основни момента от растително защитните мероприятия през годината:

  • Tретирането с медни фунгициди, като Копрантол Дуо
  • Запазването на цветовете или редуциране до минимум повредите от ниски температури върху тях с продукти, като Исабион

Копрантол Дуо

Спорите на повечето патогенти при овощните култури зимуват върху кората на клоните и стъблата. Намаляването на техния инфенкциозен потенциал чрез третирането на овощните култури в края на зимата и началото на пролетта е задължението на всеки успешен производител. Отлични резултати се постигат с използвнето на качествени медни фунгициди, като Kопрантол Дуо. Формулацията на продукта е единствента гранулирана формулация съставена от две медни съединения. Наличието на меден оксихлорид удължава последействието на фунгицида. “Fluid bed” технологията позволява наличието на по-голямо количество микрогранули, които се измиват по-трудно от листната повърхност.

Синджента
Синджента

Ако желаете подробна информация за Копрантол Дуо може да намерите тук.

Исабион

Исабион се прилага листно и почвено по-време на най-важните физиологични фази и биологични процеси от развитието на овощните култури. Най-вече, когато е изразена ясна нуждата на растенията от енергия, като например фенофазите на присаждане, цъфтеж, образуване на плодове, узряване на плодовете или при стресови условия за растението, като ниски температури, липса на вода и хранителни вещества, поява на болести и вредители, фитотоксични ефекти, щети от градушка и др.