Технология за висока производителност при рапица

Общи Новини

Синджента е компания която за пореден път предлага на производителите утвърдена формула за рентабилност при рапица, базираща се на цялостен и завършен подход включващ: семена, растителна защита и торове за листно подхранване.

Благодарение на опита и системните изпитвания в различни области на страната, Синджента успешно извършва подбор и внедряване на правилните хибриди рапица. Чрез този процес предлаганите хибриди от Синджента са изцяло съобразени със спецификата на различните агро-метеорологични условия в България. Патентованата SAFECROSS нетична линия осигурява по-високи добиви и отговаря на нуждите на пазара за хибриди с висока устойчивост на болести и неблагоприятни климатични условия. През измилалият сезон фирма Синджента пуска на пазара новият хибрид ВЕЗУВИО. Представящият се отлично в различните области на страната, хибрида е готов да оправдае очакванията на производителите. Везувио е средно ранен хибрид с нисък и компактен хабитос понасящ за стресови условия като високи температури и засушаване. При наличието на богати почви и оптимална влага хибрида развива пълният си потенциал. Добре познатия на българските земеделци хибрид КАРАВЕЛ продължава да е един от най-търсените хибриди на Синджента. Характерното за КАРАВЕЛ е неговият висок добивен потенциал и отличната му адаптивност. Продуктовата листа на Синджента в рапица включва още и ранният хибрид ТЕХНИК притежаващ изразена толерантност към ниски температури. Чрез включването му в производството фермерите постигат една добре разпределена във времето жътва и спокойствие при прибирането на добива. ОКТАНС, КОЛУМБ допълват листа на компанията, като се отличават с добра толерантност към болести и висок потенциал за маслено съдържание.

Цялостната технология за отглеждане на културата обхваща - сеитбооборота, обработката на почвата, растителната защита, основното торене, листното подхранване и всичко друго, което трябва да се вземе предвид до прибиране на реколтата. Правилното извеждане на цялостната технология осигурява добър старт на рапицата и отлична гарнираност на посевите. Като за извеждането на безкомпромисна борба срещу появата на устойчиви плевели, Синджента предоставя своето решение на българския пазар - почвения хербицид ТЕРИДОКС.

Установената практика в България е в сеитбооборота да се използват хербициди със сходен механизъм надействие. Така наречените ALS инхибитори (Imidazolinones; Sulfonylureas; Triazolpyramidines; Triazolones) са сред най-често употребяваните хербициди при слънчоглед, царевица, житни култури, а отскоро и при рапица. Тази практика стимулира възникване на устойчиви видове плевели. Именно затова програмата на Синджента предлага използването на хербицида ТЕРИДОКС, който е с различен механизъм на действие и намалява риска от възникване на устойчивост на плевелите и компрометиране на борбата с тях при останалите култури. ТЕРИДОКС има отлично действие на основните житни и широколистни плевели и гарантира поникването на културата без конкуренцията от плевели като тя се развива оптимално до настъпване на зимата.

Срещу самосевки от житни култури и житно заплевеляване е подходящо да се третира с високоефективния вегетационен системен хербицид ФУЗИЛАД ФОРТЕ, който след попадане по листата на житните плевели и самосевките се придвижва чрез флоема и ксилема в корена и точките на нарастване и унищожава надеждно плевелите, като едновременно с това има високо ниво на безопасност за културата.

Наложеният вече в производството и добре познат на производителите ТОПРЕКС е растежният регулатор и фунгицид за високи добиви в рапицата. ТОПРЕКС е регистриран в България като растежен регулатор и фунгицид срещу Фома, но успешно се справя и в борбата с Алтернария. ТОПРЕКС може да се прилага на есента, като освен фунгицидното действие, ограничава растежа на стъблото, стимулира корена, повишава студоустойчивостта и запазва плътността на културата и добивния потенциал. С пролетното приложение, освен че ограничава растежа на стъблото и запазва добивния потенциал, ТОПРЕКС стимулира разклоняването, намалява риска от полягане и синхронизира цъфтежа и зреенето.

КАРАТЕ ЗЕОН е логичният избор за борба с неприятелите в рапица. Регистриран е в страната срещу Рапична листна оса и Рапичен цветояд. КАРАТЕ ЗЕОН е безопасен за пчели (при употреба съгласно указанията в етикета).

Намаляването на загубите при прибиране се постига чрез десикация на културата. Като изключително подходящ продукт се откроява РЕГЛОН ФОРТЕ, който осигурява контролирано прибиране на продукция с високо качество. Продуктът има добър ефект и при по-ниски температури, което се обуславя от фактът, че за ефикасното му действие е необходимо наличие на светлина, а не на топлина.

Важност за оптималното развитие на културата е навременното внасяне на критичните за рапицата хранителни елементи сяра и бор. С приложението на специално разработения за култури със слята повърхност – ВУКСАЛ Сяра, се предотвратява и бързо се коригира недостигът на сяра и се подобрява усвояването на азотните торове, внесени с основното торене. ВУКСАЛ БОР е силно концентриран листен тор за преодоляване недостига на бор по бърз и сигурен начин. ВУКСАЛ БОР съдържа още азот, фосфор и микроелементи. Приложението му подобрява устойчивостта срещу стрес, увеличава масленото съдържание и спомага за образуването на повече семена при рапицата (по-пълни шушулки). ВУКСАЛ БОР гарантирано осигурява поемането на фосфор през листата при неблагоприятни условия (студ, суша и др.).

С цялостната технология на Синджента и по-рентабилните пакетни предложения фирмата предоставя формула на българските земеделци към по-висок добив с по-добро качество.