Растителна Защита

Синджента е световен лидер в областта на растителната защита. Един от най важните за това фактори е наличието на широк набор от иновационни продукти. Фирмата влага огромни средства за изследвания и създаване на нови продукти, а също така полага постоянни усилия за усъвършенстване формулациите на съществуващите. На практика наборът от хербициди, фунгициди и инсектициди покрива целият спектър от икономически важни вредители при повечето от отглежданите в България култури.

Синджента България ЕООД

тел: 02 800 4000
факс: 02 800 4099
Адрес: Бул. Цариградско Шосе 115М
Сграда Д, етаж 6
София 1784

bulgaria.office@syngenta.com