You are here

Регистрация за уебинари

Webinar Preferences
00359
Съгласен съм дружествата от групата на „Синджента България“ ЕООД да съхраняват, обработват и използват предоставените от мен лични данни с цел да получавам рекламни съобщения и информация относно уебинари, презентации и други събития по теми, съгласно отбелязаните от мен предпочитания по-долу. Уведомен съм, че мога да оттегля моето съгласие (или съответно част от него) по всяко време, с подаване на заявление в свободна форма до „Синджента България“ ЕООД, на следния адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 145, Сграда София Офис Център, етаж 6 или по имейл [email protected], на вниманието на Виолета Тенева. Запознат съм с Декларацията за поверителност на „Синджента България“ ЕООД, публикувана на уебсайта www.syngenta.bg.