Слънчоглед Субелио HTS

Последна промяна:
Култура:
Слънчоглед
Технология:
ЕКСПРЕС™
Ранозрялост:
Средноранен сорт
Хибрид:
Високоолеинов