Слънчоглед Субео HTS

Последна промяна:
Култура:
Слънчоглед
Технология:
ЕКСПРЕС™
Ранозрялост:
Средноранен хибрид
Хибрид:
Високоолеинов