Пшеница Индженио

Последно обновен::
Култура:
Пшеница
Вид сорт:
Зимна мека пшеница
Ранозрялост:
Ранен-средноранен сорт