Съвети за отглежадне на слънчоглед

Полезна информация Слънчоглед

Място в сеитбообращението, време, дълбочина и прецизна сеитба

chevron_left
chevron_right
Място в сеитбообращението

Много е важно да се прилага ротация на културите, включително на слънчоглед.

 • Земеделските стопани, които не прилагат редуване на културите, включително слънчоглед на полетата си ще срещнат проблеми ограничаващи добива, като: поява на болести, повишен риск от нападение на неприятели, увеличаване плътността на някои плевели, намножаване на самосевки слънчоглед, изчерпване на почвената влага, включително от по-дълбоките слоеве на почвения профил
 • Редуването на слънчоглед с други култури намалява намножаването на много плевели, включително самосевки от слънчоглед
 • Слънчоглед трябва да се отглежда в сеитбообращение, като идва след себе си на същото поле след 4-5 години с житни и бобови култури като междинни култури
Време на сетиба на слънчогледа

Фактори определящи най-доброто време за сеитба

Температурата на почвата на дълбочината на засяване трябва да е над 10°С.

 • поникването на слънчогледовите семена е много бавно при ниска температура или 25 дни при 10°С срещу 11,5 дни при 15°С
 • ниските температури на почвата забавят или дори спират поникването на културата и удължават чувствителения период за инфекции с различни почвени патогени, по-специално в съчетание с високо ниво на влажност, ротация с малък брой култури, липсата на ефективна ранна борба с плевелите.
 • Продължителното поникване също така води и до по-чувствителни към почвени хербициди растения, което може да причини поражения. 
Брой дни от сеитбата до поникване при различни среднодневни температури

Плевелна конкуренция и контрол

След сеитбата на слънчогледа, много добър контрол на плевелите се постига с почвения хербицид ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД®. Когато сеитбата на слънчогледа се извършва при по-тесни междуредия, ранното затваряне на междуредовото пространство контролира късно поникващите плевели. В случаите, в които слънчогледовите растения са покрили изцяло почвената повърхност и не се налага допълнителен контрол на синя китка, необходимостта от приложението на вегетационни хербициди отпада.

Дълбочина на сеитба на слънчоглед

Слънчогледът се засява нормално на дълбочина от 3 до 7 cм.

 • Дълбочината на сеитба може да бъде по-голямо от 7 см, но процентът на поникнали растения ще намалее. 
 • Засяването на дълбочина по-голяма от 10 cм може да намали добива от 20% до 50%. 
 • С увеличаване на дълбочината на сеитба, дните до поникване се увеличават, и по-специално при ранна сеитба и при по-ниски температури на почвата.
 • Всеки един ден, удължаващ поникването, увеличавa риска от зараза с мана.
 • В случай на малък брой култури в сеитбообращението и ранна сеитба, дълбочината на сеитба трябва да се намали до минимум за дадения тип почва.
Прецизна сеитба на слънчоглед

Слънчогледът се представя добре при различна гъстота на засяване и разстояние между редовете, според препоръките за съответния хибрид.

 • При адекватна борба с плевелите чрез прилагането на почвени хербициди, няма съществени разлики в добива между слънчоглед засят при 4 500 до 5 500 растения на декар.
 • При изчисляване на гъстотата на сеитба (семена на декар), процентът на кълняемост в семеконтролните документи трябва да бъде взет под внимание.
 • По-ниски сеитбени норми се препоръчват за почви с по-нисък воден запас и когато количество валежи е недостатъчно. 
 • По-високата сеитбена норма може да доведе до пречупване и полягане на растенията.
 • Преждевременото узряване е по-бързо при по-високата сеитбена норма, поради по-малкия размер на питите.
Прецизна сеитба на слънчоглед

Слънчогледовите растения имат способността да компенсират по-ниската сеитбена норма (пример СИ УАНСТАР, СИ БАКАРДИ CLP, НК НЕОМА, НК КОНДИ според източници на Синджента) чрез коригиране в размера на питата.

Разпределение на семена слънчоглед

Сеитбена норма и компенсаторни способности

 • Когато сеитбената норма е по-малка, размерът на семена и питата се увеличават.
 • Компенсаторната способност зависи от хибрида, типа почва, количеството налична влага и т.н.
 • Нехомогенното разпределение на растенията в реда има по-голямо въздействие върху добива от гъстотата на растенията, защото оползотворяването на хранителните елементи и на светлината зависи от хомогенното разпределение на растенията.
sunflower-CP-image-360x193px.jpg

Технологична програма Слънчоглед

Каталог Семена Синджента 2023-2024

Каталог Семена Слънчоглед и Царевица 2023

Семена Царевица и Слънчоглед

Екип Семена

Потърсете нашите търговски представители и експерти техническа подкрепа.