Test Dana WOSR

Стабилност на добива: Много висока

Ранозрялост: среднокъсна

Срок на сеитба: средноранна

Есенно развитие: нормално

Зимоустойчивост: добра

Възобновяване на вегетацията напролет: нормално

Начало на цъфтеж: средноранен

Височина на хибрида: средно-висока

Толерантност на полягане: добра

Подходящ за минимални отработки: подходящ

Подходящ за почви с лек механичен състав: подходящ

SY DOOBLIN Демо

Демо поле 1