Условия за използване на интернет старницата на Синджента България ЕООД


ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ

Синджента си запазва правото на актуализация и/или промяна на условията за ползване без предупреждение. Поради тази причина Ви молим да се информирате тук за условията всеки път, когато посещавате този сайт.

ПРАВА НА АВТОРА

Всичко, което виждате и четете на сайта, като например текстове, статии, снимки, илюстрации, графики и клипове е запазено право на автора.

Синджента Ви дава следните права за използване на информацията:

Имате право да теглите, принтирате и копирате информация от сайта при следните условия:

  1. Да не публикувате информация от този сайт в други сайтове;
  2. Да не публикувате информация от сайта в други медии без разрешението на автора;
  3. Да не променяте информацията по никакъв начин без изричното разрешение на автора;

С изключение на изброените по горе точки се забранява копирането, тегленето, принтирането, публикуването, разпространението, превеждането, модифицирането и променянето на информация без изричното писмено разрешение от Синджента.

ПРАВА НА МАРКАТА
 
Всички марки на продукти, услуги и лога са запазена марка на Синджента.
Забранява се копирането, размножаването и използването им без разрешението на Синджента.
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ
 
Цялата информация в този сайт има за цел да Ви информира и представи  фирма Синджента, нейната дейност, продукти и услуги. Ако желаете информация за продуктите и/или тяхното приложение трябва да се свържете директно с фирмата.
Поради спецификата на нашите продукти е задължително да четете и прилагате стриктно информацията отбелязана върху етикетите и опаковките на продуктите.
 
ПРАВА ЗА ПРОМЯНА НА САЙТА
 
Синджента си запазва правото за промяна на информацията на сайта, да ограничава достъпът или да го затваря във всеки момент без да предупреждава. Синджента не поема отговорност за последствията от тези промени.
 
САЙТЪТ НЯМА ЗА ЦЕЛ ПРОДАЖБИ И/ИЛИ ПОКАНИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
 
Информацията в сайта няма за цел и не представлява нито оферта за покупка, нито подкана за каквито и да е било действия от страна на читателят.
 
ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТИТЕ
 
Използването на този сайт е изцяло Ваша отговорност. Синджента, нейните специалисти и служители не поемат никаква отговорност за директни и/или индиректни щети, до които може да доведе информацията на този сайт.
 
Защита на данните 
www.syngenta.bg е притежание и се поддържа от Синджента България ЕООД. 

Синджента България уважава законовите изисквания относно защитата на личните данни на лицата използващи този сайт.

Лични данни


Синджента събира личните данни, които Вие предоставяте използвайки този сайт. Тази информация може да включва например Вашето име, името и адреса на фирмата, електронен адрес.
Синджента използва предоставената от Вас информация за да предостави  желаната информация, продукти и услуги.

За пълният текст "Защита на данните" на английски език, моля обърнете се към privacy.html