Брашнеста мана при доматите

Leveillula taurica

 

Брашнеста мана при доматите: симптоми и средства за контрол. Растителна защита при брашнеста мана: Ортива Топ, Цидели Топ, Тиовит Джет.
Брашнеста мана при доматите: симптоми и средства за контрол. Растителна защита при брашнеста мана: Ортива Топ, Цидели Топ, Тиовит Джет.

Брашнеста мана е едно от най-често срещаните заболявания по зеленчуковите култури. То се причинява се от гъбата Leveillula taurica. Брашнеста мана при доматите се среща сравнително по-рядко, като най-широко разпространение намира в оранжериите при висока влажност и в условията на не достатъчно добро проветрение. Болестта е характерна със своите белезникаво-жълтеникави петна по горната повърхност на листата и със светлия си налеп от конидионосците на гъбата върху долната страна на листата. В оранжерийни условия този налеп обаче е по-слабо изразен. Оптимални условия за развитие на гъбатам причиняваща брашнеста мана при доматите включват температура около 16-18°С, влажност над 90-92% и мрачно време.


Агротехнически мерки за контрол

  • Увеличаване на проветрението и по-големите междуредови разстояния.

Химически средства за контрол