You are here

Успешният сезон при произвдоството на дини започва още с изборът на правилните сортове семена. Осигурете си сигурност и застенете крачка напред още сега, с професионалните семена дини от Синджента. Широкият избор от сортове дини ви дава, както желаната бързина във вегетацията, така и висок добивен потенциал и отлично качество на плодовете. Поръчайте семена дини от Синджента за ранно производсто от дистрибуторите ни за зеленчукови семена.  

Семена диня за ранно производство Роман от Синджента.

Роман

Нова диня за ранно производство, която с изключително висока издръжливост и запазване на качеството на плодовете. Това прави Роман много подходящ за предлагане в супермаркетите.

Роман

Нова диня за ранно производство, която с изключително висока издръжливост и запазване на качеството на плодовете. Това прави Роман много подходящ за предлагане в супермаркетите.

Соренто

Еталонът за ранно производство, Соренто разполга със средно мощни растение, с балансиран растеж и много добро опрашване при ниски температури.

Семена диня за ранно производство Соренто от Синджента.

Соренто

Еталонът за ранно производство, Соренто разполга със средно мощни растение, с балансиран растеж и много добро опрашване при ниски температури.

Семена диня за ранно производство Романза от Синджента.

Романза

Един от най-утвърдените хибриди на пазара, подходящ за ранно и средно ранно производство. Романза гарантира сигурност и висок добив при всякакви почви и условия на отглеждане.

Романза

Един от най-утвърдените хибриди на пазара, подходящ за ранно и средно ранно производство. Романза гарантира сигурност и висок добив при всякакви почви и условия на отглеждане.

Семена дини Ред Джаспър от Синджнета.

Ред Джаспър

Безсеменна диня

Семена дини Морена от Синджента.

Морена

Безсеменна диня

Семена дини Арашан от Синджента.

Арашан

75 - 80 дни
9 - 12 кг
Директна сеитба

Семена дини Мирза от Синджента.

Мирза

62 дни
5 - 7 кг

Семена дини Мирсини от Синджента.

Мирсини

62 - 67 дни
7 - 9 кг

Подложки за присаждане на дини

Семена подложка за присаждане на дини Витали от Синджента.

Витали

Средно тежки и песъкливи почви

Семена подложка за присаждане на дини Емфъсайз от Синджента.

Емфъсайз

Уплътнени и средно тежки почви