Антракноза при краставици

Colletotrichum lagenarium

Антракноза при краставиците: симптоми и средства за контрол. Растителна защита при антракноза: Цидели Топ.
Антракноза при краставиците: симптоми и средства за контрол. Растителна защита при антракноза: Цидели Топ.


Антракноза при краставиците представлява гъбично заболяване със сериозни и понякога трайни последствия за крайната реколта. Заболяването се проявяват по почти всички части на растението –листата, стъблата и плодовете. През първата фаза на антракноза при краставиците се появява кафяво вдлъбнато петно в областта на кореновата шийка. Това обикновено се случва през по време на разсаждането. В последствие болестта се разраства по цялото стъбло, като се появяват закръглени кафеникави петна със светъл ореол и размер от 3 мм до 3-4 см върху листата и стъблата. При силно развитие на болестта петната се разрастват и сливат. Много често растителната тъкан в областта на петната прегаря и се образуват отвори. Листата фотосинтезират трудно, а стъблата много често се прекъсват. Върху плодовете се образуват вдлъбнати, продълговати, светлокафяви петна.


Агротехнически мерки за контрол

  • Дълбоко изораване на площите
  • Изчистване на растителните остатъци
  • Използване на обеззаразени семена

Химически средства за контрол