ВИСОКООЛЕИНОВИ хибриди

Таленто


високоолеинов 

Предимства

 • Хибрид с ранен цъфтеж
 • Високо добивен потенциал
 • Силно толерантен на полягане
 • Високо съдържание на олеинова киселина
 • Добър потенциал за масленост
 • Подходящ за интензивно отглеждане
 • Толерантен на всички раси Мана*

* Повишена толерантност на всички раси Мана, М9 включително

Характеристики

 • Средно ранен хибрид
 • Средно високо растение
 • Потенциал за масленост: 48 %
 • Потенциал за олеинова киселина: 86 %
 • Пита: полуизправена
 • Отглеждане: интензивен
 • Толерантност на раси Синя китка: А – Е


СИ Експерто


високоолеинов 

Предимства

 • Силно, здраво и жизнено растение
 • Висок добивен потенциал
 • Хибрид за интензивно / екстензивно отглеждане
 • Високо съдържание на олеинова киселина
 • Толерантен на всички раси Мана*

                   * Повишена толерантност на всички раси Мана, М9 включително

Характеристики

 • Средно късен хибрид
 • Високо растение
 • Потенциал за масленост: 46 %
 • Потенциал за олеинова киселина: 88 %
 • Пита: полуизправена
 • Отглеждане: интензивен / екстензивен
 • Толерантност на раси Синя китка: А – Е

СИ Грация


високоолеинов

Предимства

 • Нов високоолеинов Clearfield® Plus хибрид
 • Високо съдържание на олеинова к-на
 • Добър потенциал за масленост
 • Хибрид с отлично опрашване
 • Стабилен и висок добивен потенциал
 • Силно толерантен към Фомопсис

Характеристики

 • Средно ранен хибрид
 • Средно високо растение
 • Потенциал за масленост: 48 %
 • Потенциал за олеинова киселина: 88 %
 • Пита: полуизправена
 • Отглеждане: интензивен
 • Толерантност на раси Синя китка: А – Е