Визия и Бизнес Принципи

Да помогнем на производителите да посрещнат глобалните предизвикателства.  


Синджента е световен лидер в агробизнеса. Посветени сме на устойчивото земеделие, мислейки за бъдещите поколения. Ние имаме принос към това по много начини, като например увеличаване на продуктивноста посредством иновативни изследвания и нови технологии.

Нашата компания предлага два основни типа продукти: семена и продукти за растителна защита. Това помага на производителите по целия свят да повишат добива и да подобрят качеството на продукцията, която получават от културите, които отглеждат.
През следващите 20 години световното население ще нарасне с около два милиарда. Търсенето на питателна храна ще нараства още по-бързо, тъй като консумацията на месо в страни като Китай например, все повече се увеличава.

В по-голямата част от света селскостопанските площи са ограничени, а водните ресурси са оскъдни. Затова “бъдещите” производители ще трябва да произвеждат повече продукция и храна за животните с “днешните” природни ресурси. В същото време те ще продължават да отглеждат култури като памук например, но трябва да добавят и култури за производство на биогорива, като биоетанол. Земеделието трябва да щади и околната среда, например чрез намаляване на “парниковите газове” и предпазване на естествените местообитания от разораване.

Всичко това означава, че производителите трябва да увеличат своите добиви от единица площ. Нашите продукти “играят” ключова роля в осъществяването на това.  

Да дадем възможност на растенията да развият потенциала си


Синджента е създадена през 2000 година. Но нашия опит с растенията датира от много десетилетия. По целия свят специалистите ни работят с различни култури при местните условия и споделят своя опит глобално. Синджента разбира “езика” на растенията и им дава възможност да развият потенциала си, което води до по-големи реколти царевица в САЩ например и по-високодобивна соя в Бразилия. Чрез подпомагане на дребните селскостопански производители в развиващите се страни да увеличават добива си, всяка година се подобрява храненето и се увеличават доходите им. Чрез здравословни зеленчуци на достъпни цени, или по-красиви цветя за по-голяма наслада. И много, много други начини...

Да дадем възможност на растенията да развият потенциала си е целта на нашата компания. Ние я постигаме, като работим с нашите ценности: Иновация, Интензивност, Здраве и Постижения.

Иновация означава винаги да се търси по-добър начин: превръщане на новите открития и идеи в науката и бизнеса в нови решения. Постигаме това, чрез насърчаване изобретателността на нашите служители и тясното ни сътрудничество с клиентите.

Интензивност е за мобилизиране на “аз мога” подхода: фокусиране на нашата страст и енергия. Това ни дава възможност да изградим нови партньорства за достигане на печеливши върхове.

Нашето Здраве допринася за качеството на живот. То отразява дълбокото ни уважение към природата и околната среда, заедно с ангажимента ни към жизнеността и потенциала на нашите служителите.

Постижения означава предоставяне на висококачествени резултати и постигане на високи стандарти: изграждане на нашата компания като безопасно и етично място, спазване на дадените обещания.

Тези ценности направляват нашето поведение и действия докато изпълняваме обществената си роля за изграждане на голяма компания.

Науката ни, която е от световна класа генерира постоянен поток от иновации. Нашия глобален обхват и опит дават гъвкави решения. И ангажимента ни за работа с клиентите допринася за техния успех.

Всичко, което помага на селското стопанство да посрещне предизвикателствата на утрешния ден.