Вирусът на кафявото набраздяване по плодовете на доматите (ToBRFV): Въпроси и отговори

Зеленчукови семена
Болести по доматите: вирус на кафявото набраздяване по плодовете на доматите (ToBRFV).
Miroslav Angelov
Мирослав Ангелов
Маркетинг Мениджър Зеленчукови семена

Какво е ToBRFV?

Вирусът на кафявото набраздяване по плодовете на доматите (ToBRFV) е новооткрит тобамовирус, свързан с вируса на тютюневата мозайка (TMV) и доматената мозайка (ToMV). Той заразява домати и пипер. За разлика от другите тобамовируси, той разгражда широко разпространения ген Tm2-2 в доматите, който по принцип осигурява устойчивост на TMV и ToMV. Разпространена е информацията, че понякога L-гените в пипера, осигуряващи устойчивост към тобамовирусите, са ефективни и срещу ToBRFV. Това обаче все още не е подкрепено с научни доказателства и може да направи материалите от пипер дори скрит източник на инфекции.

Симптомите, причинени от ToBRFV в доматите, са подобни на тези, причинени от други тобамовируси: мозайка върху листата, стесняване на листата, некроза на педикулата, чашките или дръжките и жълти петна по плодовете. Има голям риск симптомите да се разгледат като PepMV или TSWV. Затова е важно от симптоматичните растения да бъдат взети проби и да се проверят в акредитирана лаборатория.Въздействието на ToBRFV върху посевите на пипер засега изглежда слабо.

Съобщава се за бързо разпространение в цял Израел. През 2018 г. се установи, че посевите от домати в Мексико, САЩ, Германия и Италия са заразени. Оттогава разпространението продължава в други страни, като същевременно се правят опити за унищожаване на вируса. Германия успешно се освободи от ToBRFV чрез значителни мерки за дезинфекция. Към настоящия момент ToBRFV има карантинен статус в САЩ и ЕС, тъй като вредното въздействие върху реколтата може да бъде значително.

Как се разпространява ToBRFV?

Потенциални източници на разпространение на тобамовирусите са плодовете, тютюнът, растенията гостоприемници (напр. декоративни растения), обработката на културите и семената. Известно е, че тобамовирусите оцеляват за дълги периоди в почвата, водата, растителния материал и материали като дрехи и инструменти. Като контактно заболяване, заразените растения и плодовете са основният фактор за разпространението на тобамовирусите върху новите култури.

За тобамовирусите е известно, че рисковете от механично предаване са значително по-големи от тези при предаване на семена от разсад, особено когато семената са преминали през здравни процедури и са дезинфекцирани.

Какви мерки предприема Syngenta, за да предотврати разпространението на ToBRFV?

Производство на семена

Семената на Синджента се произвеждат при строги хигиенни мерки и в изолирани локации. Тези локации за производството на семената се изолират от места, където има производството на пресни плодове, за да се предпазят от болести и други видове замърсявания. Новите цикли на производство на семена започват с изцяло изпробвани семена от родителски линии, като се използват съоръжения, оборудване и хранителни среди, които се осигуряват чрез одобрени методи за дезинфекция.

По време на производството на семена, екипите непрекъснато проучват реколтата за симптоми на инфекция. При наличие на симптоми се правят валидирани тестове, за да се заключи дали патогенът е налице. До окончателното заключение се вземат мерки, за да се избегне по-нататъшното разпространение на предполагаемия патоген. Тези мерки се удължават, когато инфекцията се потвърди. Мерките включват отделяне на заразените растения, ограничаване на достъпа до растежа, ограничаване на движението на инструментите и използването на специално защитно облекло. След работа в тази зона, на хората вече не е позволено да посещават други райони в същия ден. След завършване на цикъла на реколта се извършва цялостна дезинфекция на почвата, инструментите, оборудването.

Проверка на качеството

Синджента следва указанията на Международната федерация по семената (ISF) и техните методи ISHI-Veg за проверка на здравето на семената. Те са международно признати като референтни методи и приети като стандарти. В допълнение към стриктния контрол за управление на качеството, той отговаря на фитосанитарните изисквания, наложени от различни институции, като Националната здравна система на семената (NSHS) на USDA.

Настоящата методология се основава на смлени семена, което означава, че се тества не само външната страна на семената, но и вътрешната. Въз основа на добро вземане на проби, точност на проверката и скорост на предаването на семена за разсаждане, този метод води до изключително висока надеждност, че нито едно заразено с ToBRFV растение няма да поникне от семената на Синджента.

Освен стриктната вътрешна система за управление на качеството на Синджента, голямата част от проверките за здравето на доматите и пиперите на Синджента се извършват с разрешение на Naktuinbouw Authorized Laboratories (NAL). Системата гарантира, че лабораторията за семена предлага и поддържа необходимите нива на надеждност. Това включва вземане на проби преди проверка, система за осигуряване на качеството в лабораторията, експертиза на анализаторите, протоколи и издаване на резултатите чрез сертификати за качество на NAL и паспорти на ЕС за растенията. Това се потвърждава чрез чести проверки и одит от независими институции.

Вижте https://www.naktuinbouw.com/nal-authorized-laboratories за списък на всички оторизирани лаборатории на NAL.

По отношение на доставките, всички семена се ограничават за разпространение и търговия, докато се докаже, че не съдържат патогени, чрез гореспоменатите методи и акредитации.

Здравни процедури

Всички партиди семена от домати и пипер минават през санитарна обработка срещу тобамовируси, в процеса на семепроизводство. Върху доматите се прилагат обработки с натриев хипохлорит и тринатриев фосфат, ефективни срещу бактерии и вируси. Върху пиперът се прилагат обработки с тринатриев фосфат.

Повече информация за ToBRFV

• https://www.worldseed.org/about/what-we-do/

• https://www.worldseed.org/resources/ishi-veg-protocols/

https://www.naktuinbouw.com/floriculture/inspections/quality-plus-systemnal-naktuinbouw-authorized-laboratories

• https://www.naktuinbouw.com/nal-authorized-laboratories

https://www.tuinbouwalert.nl/content/docs/Dossiers/ToBRFV/Hygi%C3%ABneprotocol_ToBRFV_en_Clavibacter_in_tomaat.pdf