Вирус на кафявото набраздяване по плодовете на доматите - ToBRFV

Tomato Brown Rugose Fruit Virus

ToBRFV при доматите: симптоми и средства за контрол.

Вирусът на кафявото набраздяване по плодовете на доматите (ToBRFV) е новооткрит тобамовирус, свързан тютюневата мозайка вирус (TMV) и доматената мозайка (ToMV). Тази стабилен и силно заразен вирус заразява както доматите, така и пипера. Тобамовирусите се предават механично (контактна болест) в рамките на и между културите от хора и оборудване. Симптомите, причинени от ToBRFV в доматите, са подобни на тези, причинени от други тобамовируси: мозайка върху листа, стесняване на листата, некроза на педикулата, чашките или дръжките, както и жълти петна по плодовете. Има голям риск симптомите да се разгледат като PepMV или TSWV. Затова е важно от симптоматичните растения да се вземат проби и да се проверят в акредитирана лаборатоия. ToBRFV влияе значително върху качеството и добива за производителите.