You are here

Блустар

Блустар

Last updated:
17.07.2019
Crop: 

Рапица

Блустар представяне 2


Характеристики на Блустар:

• Стабилен и много висок добивен потенциал.
Високо маслено съдържание.
Силен начален старт на развитие.
• Толерантен на Синя китка.
Добра адаптивност към различен тип почви.
• Толерантен към Фома и Склеротиния.
• Препоръчителна гъстота на засяване: 50 семена/м2.

Блустар добиви