Рапица СИ Флорета

Последна промяна:
Култура:
Рапица
Ранозрялост:
Средноранен хибрид