Рапица СИ Глориета

Последна промяна:
Култура:
Рапица
Ранозрялост:
Среднокъсен хибрид