Фунгицид Скор

Последна промяна:

Фунгицид

Опаковки:
1 л
Активно вещество:
250 г/л
дифеноконазол
Формулация:
Емулсионен концентрат (ЕК)
Категория на употреба:
Втора професионална