Фунгицид Елатус Ера

Последна промяна:

Фунгицид

Опаковки:
5 л
Активно вещество:
75 г
солатенол
150 г/л
протиоконазол
Формулация:
Емулсионен концентрат (ЕК)
Категория на употреба:
Втора професионална