Фунгицид Пергадо Ф

Последна промяна:

Фунгицид

Опаковки:
5 кг
Активно вещество:
50 г/кг
мандипропамид
400 г/кг
фолпет
Формулация:
Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Категория на употреба:
Първа професионална