Царевица СИ Андромеда

Последна промяна:
Култура:
Царевица
Ранозрялост:
Късен хибрид
ФАО:
570