Царевица СИ Памплона

Последна промяна:
Култура:
Царевица
Ранозрялост:
Ранен хибрид
ФАО:
260