You are here

Технология Артезиан

НОВА ЕЛИТНА ГЕНЕТИКА ОТ СИНДЖЕНТА

 Logo-Artesian


Направи промяна! Повиши своята рентабилност!

Увеличете добива си, независимо от условията!

• По-голяма устойчивост на добива в годините с недостатъчни валежи или на полета с различни почвени видове и променлив капацитет за задържане на водата;
• Преобразуване на по-висок процент налична вода в зърно;
• Увеличаване на добива при идеални условия;
• По-висок добив при стрес от засушаване.

При полевите опити на Синджента, при различни типове почви и географии, хибридите от технологията Артезиан показват способността да дават до 15% повече добив при липса на достатъчно валежи.

Технология Артезиан

Как работи технологията Артезиан за увеличаване на добива?

Технологията Артезиан работи по време на цялата вегетация на растенията!!!

•По-висок добив!Технология Артезиан
•Увеличено производство на зърно

•По-добро опрашване

•Оптимизиран растеж на растенията през цялата вегетация
•По-мощна, дълбока  коренова система

 

Artesian-koreni