You are here

Технология Артезиан

НОВА ЕЛИТНА ГЕНЕТИКА ОТ СИНДЖЕНТА

 Logo-Artesian


Какво можете да очаквате?

  • По-устойчива на добива в годините с недостатъчни валежи или на полета с различни почвени видове и променлив капацитет за задържане на водата
  • Преобразуване на по-висок процент налична вода в зърно
  • Максимизиране добива при идеални условия
  • По-висок добив при стрес от засушаване

При полеви опити на Синджента, при различни типове почви и георгафии с технологията Артезиан показват способността да дават до 15% повече добив при липса на достатъчно валежи.

Как работи технологията Артезиан за максимизиране на добива?

Технологията Артезиан работи по време на цялата вегетация на растенията!!!

•По-висок добив!Технология Артезиан
•Увеличено производство на зърно

•По-добро опрашване

•Оптимизиран растеж на растенията през цялата вегетация
•По-мощна, дълбока  коренова система

 

Artesian-koreni