Витали F1

Тип „Интерспеcифик“ – C. maxima X C. moshata

Вижте от къде можете да купите зеленчукови семена на Синджента.


За ранно и средно ранно производство при средно тежки и песъкливи почви. Растенията стават по-устойчиви на ниски температури. Коренът е с вертикално разположение. Гарантира много добра устойчивост на горещина и суша и увеличава добивът при дините с до 25-30%. Оптималното време за присаждане е 24-36 ч.


Устойчивости:

HRCo: 1Антракноза
HRFon: 1, 2Фузарийно увяхване
HRFom: 0, 1, 1-2, 2Фузарийно увяхване

Ред Джаспър

Безсеменна диня
"Тигрова" украса

Морена

Безсеменна диня
"Sugar-Baby" тип

Роман

65 дни
5 - 7 кг