Стрийк при доматите

Tobacco mosaic tobamovirus

Стрийк при доматите: симптоми и средства за контрол. Хибридни сортове домати устойчиви на Стрийк: Манекро, Грумира, Мамстон, Панекра, Армстронг, Гравитет, Пинк а лишъс, Хепинет, Бобкат.
 
Стрийк при доматите: симптоми и средства за контрол. Хибридни сортове домати устойчиви на Стрийк: Манекро, Грумира, Мамстон, Панекра, Армстронг, Гравитет, Пинк а лишъс, Хепинет, Бобкат.


Стрийк е класическо вирусно заболяване при доматите. Сред основните източници на инфекцията са растителните остатъци, семената и дори почвата, където причинителят не губи своята жизнеспособност над 22 месеца.Болестта е с широка симптоматика, като отделните признаци варират в зависимост от конкретния вирусен щам, както и от сорта, фазата на зараза, условията на околната среда и други. Сред най-често срещаните симптоми на стрийк при доматите са мозаечното прошарване, издребняването на листата, некрози и петна (обикновен стрийк). Тези аномалии, всъщност, оформят симптоматиката на обикновения стрийк. В практиката и теорията обаче е познат и така наречения двоен (сложен) стрийк. Той се получава в следствие на комбинацията от основния TMV с други вируси (например CMV, PVX). Взаимодействието им води до образуване на продълговати некротични участъци по стъблата и листните дръжки и некротични концентрични кръгове по плодовете. Вследствие на това всички растения загиват.


Агротехнически мерки за контрол

  • Пространствена изолация.
  • Сеитбооборот.
  • Използване на стерилен инвентар.