You are here

Вертицилийно увяхване при доматите

Verticillium dahliaе

  


Първите признаци на заболяването вертицилийно увяхване се проявяват преди всичко по застаряващите листа на доматите. През деня те увяхват, а през нощта тургурът на листа се възстановява. Впоследствие настъпва необратимо увяхване. При разрез на стъблото се вижда едно концентрично покафеняване, получено вследствие на засегнатите проводящи съдове. От разреза се вижда, че проводящите съдове са повредени не само в основата, но и във височина, като дължината може да достигне повече от метър. Именно по това вертицилийното увяхване се различава от кореновото гниене. При кореновото гниете участъците с повредени проводящи съдове са с дължина само 10-15 см. Симптомите на вертицилийното увяхване са сходни с тези на фузарийното увяхване, но съществуват и някои различия. При вертицилиума се нападат повече растения, които се намират на по-хладните места, поради което в началото се появява едностранно пожълтяване и увяхване на листата.


 

Агротехнически мерки за контрол

  • Избор на устойчиви хибриди.