Вертицилийно увяхване при доматите

Verticillium dahliaе

  

Вертицилийно увяхване при доматите: симптоми и средства за контрол. Хибридни сортове домати устойчиви на Вертицилийно увяхване: Манекро, Грумира, Мамстон, Панекра, Армстронг, Гравитет, Пинк а лишъс, Хепинет, Бобкат, Моунтин Спринг, Чибли.
 
Вертицилийно увяхване при доматите: симптоми и средства за контрол. Хибридни сортове домати устойчиви на Вертицилийно увяхване: Манекро, Грумира, Мамстон, Панекра, Армстронг, Гравитет, Пинк а лишъс, Хепинет, Бобкат, Моунтин Спринг, Чибли.


Първите признаци на заболяването вертицилийно увяхване се проявяват преди всичко по застаряващите листа на доматите. През деня те увяхват, а през нощта тургурът на листа се възстановява. Впоследствие настъпва необратимо увяхване. При разрез на стъблото се вижда едно концентрично покафеняване, получено вследствие на засегнатите проводящи съдове. От разреза се вижда, че проводящите съдове са повредени не само в основата, но и във височина, като дължината може да достигне повече от метър. Именно по това вертицилийното увяхване се различава от кореновото гниене. При кореновото гниете участъците с повредени проводящи съдове са с дължина само 10-15 см. Симптомите на вертицилийното увяхване са сходни с тези на фузарийното увяхване, но съществуват и някои различия. При вертицилиума се нападат повече растения, които се намират на по-хладните места, поради което в началото се появява едностранно пожълтяване и увяхване на листата.


Агротехнически мерки за контрол

  • Избор на устойчиви хибриди.
Семена розов оранжериен домат Манекро от Синджента.

Манекро

Розов
280 - 350 г

Семена червен оранжериен домат Грумира от Синджента.

Грумира

Червен
300 г

Семена розов безколов домат Пинкалишъс от Синджента.

Пинк а лишъс

Розов
250 г