Жълто листно завиване при доматите

Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Жълто листно завиване при доматите: симптоми и средства за контрол. Хибридни сортове домати устойчиви на Жълто листно завиване: Манекро, Грумира, Мамстон, Думас
 
Жълто листно завиване при доматите: симптоми и средства за контрол. Хибридни сортове домати устойчиви на Жълто листно завиване: Манекро, Грумира, Мамстон, Думас


Почти всеки производител на домати рано или късно се сблъсква със заболяването жълто листно завиване. Това е неинфекциозно болестно състояние, което може да се появи в следствие на използвана некачествена агротехника или на неблагоприятни климатични условия. Жълтото листно виене при доматите предизвиква сериозна деформация на листата, а поради което в последствие те изцяло спират своето развитие. При тази болест страничните листни разклонения започват да растат нагоре. Със задълбочаване на жълтото листно завиване листата стават все по-малки, а листната петура се извива нагоре и пожълтява в пространството между жилките. В крайна сметка цветовете изсъхват, плодовете стават по-малко на брой. В резултат на неконтролирано и неовладяно навреме жълто листно виене при доматите средният добив от реколтата става изключително нисък.


Агротехнически мерки за контрол

  • Използване на кулисни култури (царевица) около насажденията
  • Изолиране, изхвърляне (в торби) и изгаряне на заразените растения
  • Използване на устойчиви хибриди
Семена розов оранжериен домат Манекро от Синджента.

Манекро

Розов
280 - 350 г