You are here

Жълто листно завиване при доматите

Tomato Yellow Leaf Curl Virus


Почти всеки производител на домати рано или късно се сблъсква със заболяването жълто листно завиване. Това е неинфекциозно болестно състояние, което може да се появи в следствие на използвана некачествена агротехника или на неблагоприятни климатични условия. Жълтото листно виене при доматите предизвиква сериозна деформация на листата, а поради което в последствие те изцяло спират своето развитие. При тази болест страничните листни разклонения започват да растат нагоре. Със задълбочаване на жълтото листно виене  листата стават все по-малки, а листната петура се извива нагоре и пожълтява в пространството между жилките. В крайна сметка цветовете изсъхват, плодовете стават по-малко на брой. В резултат на неконтролирано и неовладяно навреме жълто листно виене при доматите средният добив от реколтата става изключително нисък.


 

Агротехнически мерки за контрол

  • Използване на кулисни култури (царевица) около насажденията
  • Изолиране, изхвърляне (в торби) и изгаряне на заразените растения