You are here

Семена хибриди домати

Индетерминантни и полудетерминантни хибриди

Семена розов домат Малдуо, с устойчивост на бронзовост, от Синджента.

Малдуо

НОВО
Розов
TSWV

Семена розов оранжериен домат Манекро от Синджента.

Манекро

НОВО
Розов
280 - 350 г

Семена подложка за присаждане на домати Армстронг от Синджента.

Армстронг

Подложка за домати

Семена специален домат Думас от Синджента.

Думас

НОВО
Специален
230 - 280 г

Семена червен полу-детерминантен домат Гравитет от Синджента.

Гравитет

Полу-детерминантен
250 г

Детерминантни хибриди