За Синджента

Синджента е водеща компания в областта на селското стопанство, която допринася за продоволствената сигурност като подпомага милиони фермери да използват наличните природни ресурси възможно най-ефективно. Чрез световно признати научни изследвания и иновативни решения, нашите 28 000 служители в повече от 90 държави работят върху трансформирането на начина на отглеждане на културите. Ние поемаме задължението да спасим земите от деградация, да съдействаме за повишаване на биоразнообразието и съживяване на селските райони.
Всеки ден, в над 90 страни, Синджента помага на фермерите да посрещнат предизвикателствата с широк набор от иновативни продукти за растителна защита. Водени от растящото търсене на храна и горива, глобалните продажби на семена се очаква да нараснат от 22 милиарда USD днес, до около 35 милиарда USD до 2020 г. Синджента разполага с пълен набор от продукти, за да посрещне това повишено търсене.

Визия и Бизнес Принципи

Синджента е световен лидер в агробизнеса. Посветени сме на устойчивото земеделие

Синджента в България

Синджента създава своя собствена организация в България “Създаването на организащия

Свържете се с нас

тел: 02 800 4000 факс: 02 800 4099

Адрес: Бул. Цариградско Шосе 115М Сграда Д, етаж 6 София 1784

bulgaria.office@syngenta.com