Идалго: семена грах

Ранен сорт с отличен добивен потенциал
Култура:
Грах