Кристоф F1: семена карфиол

Висока адаптивност към неблагоприятни климатични условия
Култура:
Карфиол