Трибуно F1: семена дългоплодна краставица

Култура:
Краставици
Период на производство:
Лято, есен