You are here

elatus_era_1968x195.jpg

Елатус Ера

Last updated:
05.01.2021

Фунгицид

Елатус Ера

Разрешена употреба в България:

КУЛТУРАЗА КОНТРОЛ НАДОЗА НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОМЕНТ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
КАРАНТИНЕН
СРОК
пшеницаЖълта ръжда (Puccinia striiformis), Ка-
фява ръжда (Puccinia recondita), Сеп-
ториози (Zymoseptoria tritici, Septoria
nodorum), Фузариози (Fusarium sp.)
50-100
мл/дка
От фаза 1ви възел е
на 1 см над възела на
братене до край на
цъфтежа
Не се
изисква
ечемикМрежести листни петна (Pyrenophora
teres), Листен пригор (Rhynchosporium
secalis), Рамулария (Ramularia collo-cygni),
Листна ръжда (Puccinia hordeI)
50-100
мл/дка
От фаза 1ви възел е
на 1 см над възела на
братене до край на
изкласяването
Не се
изисква
тритикалеЖълта ръжда (Puccinia striiformis),
Кафява ръжда (Puccinia recondita),
Септориози (Septoria sp.), Листен
пригор (Rhynchosporium secalis)
50-100
мл/дка
От фаза 1ви възел е
на 1 см над възела на
братене до край на
цъфтежа
Не се
изисква
ръжКафява ръжда (Puccinia recondita), Ка-
фява ръжда (Puccinia recondita)
50-100
мл/дка
От фаза 1ви възел е
на 1 см над възела на
братене до край на
цъфтежа
Не се
изисква
спелтаЖълта ръжда (Puccinia striiformis),
Кафява ръжда (Puccinia recondita),
Септориози (Zymoseptoria tritici, Septoria
nodorum), Фузариози (Fusarium sp.)
50-100
мл/дка
От фаза 1ви възел е
на 1 см над възела на
братене до край на
цъфтежа
Не се
изисква
овесКоронеста ръжда (Puccinia coronata)50-100
мл/дка
От фаза 1ви възел е
на 1 см над възела на
братене до край на
изкласяването
Не се
изисква
 

 

Практически предимства:
• Най-новата SDHI формулация - осигурява пълна защита на листата отвътре и отвън
• Категоричен контрол на икономически важните болести в житни култури
• Подходящ за първо и второ третиране
• Изключителен контрол на Септория и Ръжди
• Зелен физиологичен ефект и от двете активни вещества, доказано повишаване на добива
• Много бързо проникване

Интересни факти около създаването на активното вещество на бъдещето СОЛАТЕНОЛ - водещата молекула в ЕЛАТУС ЕРА

Interesting_facts_Elatus_Era

Елатус Ера е обявен от британските фермери за фунгицид на годината във Великобритания през 2016-та, при това в първия му сезон на пазара.

elatus_era_400x135.jpg

Новият SDHI фунгицид на Синджента е СИЛЕН, ДЪЛГОТРАЕН И СИГУРЕН, доказано осигурява пълна защита на листата отвътре и отвън.

Elatus_Era_Zashtita

• Пълен контрол на болести при всички житни култури
• По-зелени листа и увеличена фотосинтеза, благодарение на отличната ефикасност
• С иновативния SOLATENOL™ на Синджента и иновативна формулация

elatus_era_400x135.jpg

СИЛЕН
След стотици опити на полето в цяла Европа, Елатус Ера с уникалното си активно вещество SOLATENOL™ доказа многократно и последователно силния си контрол върху болести и собено срещу септория и ръжди.
• Висока ефикасност срещу болестите, водеща до значително увеличаване на добивите
• Работи при всякакъв инфекциозен натиск от болести

ДЪЛГОТРАЕН
Ефективността на Елатус Ера е доказана в 120 последователни опита срещу водещите болести в Европа: Септория и ръжди, в няколко последователни години в различни климатични условия.
• Всяка година високо ниво на добивите
• Дълготраен ефект

СИГУРЕН
При попадане на капката Елатус Ера се свързва с повърхността на листа и продължава да се придвижва и оставя филм, осигурявайки още по-сигурна защита на целия лист. След множество микроскопски изследвания, проведени от Синджента, механизмът на проникване на болестите е по-ясен и SOLATENOL™ е разработен за още по-добър и дълготраен ефект. С доказано разпределение по целия лист и устойчиво действие дори в сравнение с други активни вещества.
• Равномерно разпределение по листата
• Устойчивост на дъжд

Elatus_era_video