elatus_era_1968x195.jpg

Фунгицид Елатус Ера

Елатус Ера е фунгицид за защита на основните болести по житни култури.

Активно вещество:
75 гр солатенол +
150 г/л протиоконазол

Активно вещество:
75 гр солатенол +
150 г/л протиоконазол

Категория за употреба:
втора професионална

Категория за употреба:
втора професионална

Формулация:
емулсионен концентрат (ЕК)

Формулация:
емулсионен концентрат (ЕК)

Опаковки:
5л 

Опаковки:
5л 

Защо да изберем Елатус Ера?
 

  • Най-новата SDHI формулация - осигурява пълна защита на листата отвътре и отвън
  • Категоричен контрол на икономически важните болести в житни култури
  • Подходящ за първо и второ третиране
  • Изключителен контрол на Септория и Ръжди
  • Зелен физиологичен ефект и от двете активни вещества, доказано повишаване на добива 
  • Много бързо проникване
  • Пълен контрол на болести при всички житни култури
  • По-зелени листа и увеличена фотосинтеза, благодарение на отличната ефикасност
  • С иновативния SOLATENOL™ на Синджента и иновативна формулация - Принос към постигане на по-високи качествени показатели

Култури и дози на приложение

Пшеница

За контрол на: 

Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Кафява ръжда (Puccinia recondita), Септориози (Zymoseptoria tritici, Septoria nodorum), Фузариози (Fusarium sp.)

Доза на приложение:50 - 100 мл/дка 
Момент на приложение:От фаза 1ви възел е на 1 см над възела на братене до край на цъфтежа
Карантитен срок:Не се изисква

Ечемик

За контрол на: 

Мрежести листни петна (Pyrenophora teres), Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Рамулария (Ramularia collo-cygni), Листна ръжда (Puccinia hordeI)

Доза на приложение:50 - 100 мл/дка 
Момент на приложение:От фаза 1ви възел е на 1 см над възела на братене до край на изкласяването
Карантитен срок:Не се изисква

Трикале

За контрол на: 

Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Кафява ръжда (Puccinia recondita), Септориози (Septoria sp.), Листен пригор (Rhynchosporium secalis)

Доза на приложение:50 - 100 мл/дка 
Момент на приложение:От фаза 1ви възел е на 1 см над възела на братене до край на цъфтежа
Карантитен срок:Не се изисква

Ръж

За контрол на: 

Кафява ръжда (Puccinia recondita), Кафява ръжда (Puccinia recondita)

Доза на приложение:50 - 100 мл/дка 
Момент на приложение:От фаза 1ви възел е на 1 см над възела на братене до край на цъфтежа
Карантитен срок:Не се изисква

Спелта

За контрол на: 

Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Кафява ръжда (Puccinia recondita), Септориози (Zymoseptoria tritici, Septoria nodorum), Фузариози (Fusarium sp.)

Доза на приложение:50 - 100 мл/дка 
Момент на приложение:От фаза 1ви възел е на 1 см над възела на братене до край на цъфтежа
Карантитен срок:Не се изисква

Овес

За контрол на: 

Коронеста ръжда (Puccinia coronata)

Доза на приложение:50 - 100 мл/дка 
Момент на приложение:От фаза 1ви възел е на 1 см над възела на братене до край на изкласянето
Карантитен срок:Не се изисква

Разгледайте и другите ни продукти за Растителна защита