Биостимулант Куантис

Последна промяна:

Биостимулант

Опаковки:
10 л
Активно вещество:
1%
общ азот (N)
0,9%
органичен азот (N)
9,3%
калиев оксид (K2O)
26%
органична материя от растителен произход
Формулация:
Течност
Категория на употреба:
Органичен тор