Биотринсик и30 Дуо ФП

Последна промяна:

Биостимулант

Опаковки:
100 г
Активно вещество:
съдържа 2 микроорганизма
Peribacillus frigoritolerans (бактерия) и Coniochaeta nivea (гъбен микроорганизъм)
Формулация:
ФП
Категория на употреба:
-