Биотринсик® и018 ФП

Последна промяна:

Биостимулант

Опаковки:
14 г
Активно вещество:
патентован щам на бактерията
Kosakonia cowanii
Формулация:
ФП
Категория на употреба:
-