Рапица СИ Робот CL

Последна промяна:
Култура:
Рапица
Технология:
Clearfield®, запазена търговска марка на БАСФ
Ранозрялост:
Средноранен хибрид