Бобкат F1: семена безколов червен домат

Еталона на пазара на безколови червени домати
Култура:
Домати - открито производство
Период на производство:
Лято