Чибли F1: семена консервен домат

Отличен добив дори при неблагоприятни климатични условия
Култура:
Домати - открито производство