Биостимулант Исабион

Последна промяна:

Биостимулант

Опаковки:
1 л
Активно вещество:
11,7%
общ азот (N)
10,3%
органичен азот (N)
11%
аминокиселини
Формулация:
Течност
Категория на употреба:
органичен тор