You are here

Зетрола

Last updated:
16.05.2019

Хербицид

Активно вещество: Пропаквизафоп 100 г/л
Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР

 


Разрешена употреба в България:

КУЛТУРА ЗА КОНТРОЛ НА ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ КАРАНТИНЕН СРОК
слънчоглед едногодишни и мно-
гогодишни житни
плевели; балур
80 мл/дка след като културата „котилидоните са напълно
разтворени“ - фаза 2-3 лист до удължаване на
стъблото едногодишните; от 15-20 см многого-
дишните плевели; 10-20 см балура
90
маслодайна
рапица
самосевки житни;
едногодишни и
многогодишни
житни плевели;
балур
50 мл/дка
75-120 мл/дка
150-200 мл/дка
100-150мл/дка
след „разтворен първи лист“ на културата -
самосевки във фаза 3-5 лист;
фаза плевели 2-3 лист до удължаване на стъблото
едногодишните; от 15-20 см многогодишните
плевели; 10-20 см балура
90
лозя едногодишни и
многогодишни
житни плевели;
балур
75-120 мл/дка
150-200 мл/дка
100-150мл/дка
от „покой“ до омекване на зърната“ на културата -
фаза плевели 2-3 лист до удължаване на стъблото
едногодишните; от 15-20 см многогодишните
плевели; 10-20 см балура
30
картофи едногодишни и мно-
гогодишни житни
плевели; балур
75-120 мл/дка
150 мл/дка
100-150мл/дка
след „разтваряне на първите листа на главното
стебло“ на културата - фаза плевели 2-3 лист до
удължаване на стъблото едногодишните; от 15-20
см многогодишните плевели; 10-20 см балура
40
лук едногодишни и мно-
гогодишни житни
плевели; балур
75-120 мл/дка
150-200 мл/дка
100-150мл/дка
след „първи лист ясно видим “ на културата - фаза
плевели 2-3 лист до удължаване на стъблото
едногодишните; от 15-20 см многогодишните
плевели; 10-20 см балура
30
домати едногодишни и
многогодишни
житни плевели;
балур
75-120 мл/дка
150-200 мл/дка
100-150мл/дка
след „първи същински листа на основното
стебло“ на културата - фаза плевели 2-3 лист до
удължаване на стъблото едногодишните; от 15-20
см многогодишните плевели; 10-20 см балура
30
леща едногодишни и
многогодишни
житни плевели;
балур
75-120 мл/дка
150-200 мл/дка
100-150мл/дка
след „разлистен първи лист“ на културата - фаза
плевели 2-3 лист до удължаване на стъблото
едногодишните; от 15-20 см многогодишните
плевели; 10-20 см балура
50
памук едногодишни и
многогодишни
житни плевели;
балур
75-120 мл/дка
150-200 мл/дка
100-150мл/дка
след „първи същински лист разтворен“ на
културата - фаза плевели 2-3 лист до удължаване
на стъблото едногодишните; от 15-20 см
многогодишните плевели; 10-20 см балура
90
соя едногодишни и
многогодишни
житни плевели;
балур
75-120 мл/дка след „разтворена първа двойка същински листа“ на
културата - фаза плевели 2-3 лист до удължаване
на стъблото едногодишните; от 15-20 см
многогодишните плевели; 10-20 см балура
90
захарно
цвекло
едногодишни и
многогодишни
житни плевели;
балур
75-120 мл/дка
150-200 мл/дка
100-150мл/дка
след „видима първа двойка същински листа“ на
културата - фаза плевели 2-3 лист до удължаване
на стъблото едногодишните; от 15-20 см
многогодишните плевели; 10-20 см балура
45
тютюн едногодишни и
многогодишни
житни плевели;
балур
75-120 мл/дка
150-200 мл/дка
100-150мл/дка
след „първи същински лист на основното
стебло“ на културата - фаза плевели 2-3 лист до
удължаване на стъблото едногодишните; от 15-20
см многогодишните плевели; 10-20 см балура
40

Разрешени минимални употреби:

Моркови, магданоз - корен, спанак, чесън, патладжан, фасул, грах, бакла, нахут, копър, лен, броколи,
декоративни горски дървесни видове и разсадници


ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА:

• Селективен, системен, вегетационен хербицид
• Голям брой широколистни култури, вкл. рапица, слънчоглед, картофи, зеленчуци
• Надежден контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели, самосевки пшеница и
ечемик
• Бърза абсорбция в листата до 1 час след пръскане
• Бърза транслокация до растежните точки и подземните коренища на многодишните
житни плевели
• Много бързо начално действие, бързо спира растежа на плевелите в рамките на 1-2 дни
• Плевелите загиват 10-15 дни след пръскане
• Широк прозорец (гъвкавост) на приложение


СЪВЕТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ:

• При необходимост от използване на противошироколистен хербицид по време на вегетация,
интервалът между третиранията с противошироколистния хербицид и Зетрола или
Фузилад Форте трябва да е 7 дни
• Работният разтвор да е 20-60 л/дка