Хербицид Тъчдаун Систем 4

Последна промяна:

Хербицид

Опаковки:
5 л
Активно вещество:
360 гр/л
глифозат като амониево базирана формулация
+
сърфактант
Формулация:
Водоразтворим концентрат (СЛ)
Категория на употреба:
Непрофесионална