Хербицид Пик

Последна промяна:

Хербицид

Опаковки:
20 г
Активно вещество:
750 г/кг
просулфурон
Формулация:
Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Категория на употреба:
Първа професионална