Хербицид Елумис

Последна промяна:

Хербицид

Опаковки:
5 л
Активно вещество:
30 г/л
никосулфурон
75 г/л
мезотрион
Формулация:
Маслена дисперсия (ОД)
Категория на употреба:
Непрофесионална