Хербицид Теридокс

Последна промяна:

Хербицид

Опаковки:
5 л
Активно вещество:
500 г/л
диметахлор
Формулация:
Емулсионен концентрат (ЕК)
Категория на употреба:
Втора професионална