You are here

Korintos-corn-hybrid-Syngenta-banner

СИ Коринтос ФАО 310

Last updated:
23.12.2021
Crop: 

Царевицa

УСПЕХ ДОРИ В ТРУДНИ УСЛОВИЯ


Средноранен Хибрид

Елевейшън семена царевица СинджентаЕлевейшън Плюс семена царевица СинджентаLogo-Artesian

Предимства на СИ Коринтос

 • Подходящ за директна сеитба (No till технология)
 • Подходящ за ранна сеитба
 • Висока толерантност на полягане
СИ Коринтос

Предимства на СИ Коринтос

 • Подходящ за директна сеитба (No till технология)
 • Подходящ за ранна сеитба
 • Висока толерантност на полягане

Характеристики на СИ Коринтос

 • Висок добивен потенциал
 • Бързо отдава влагата – без разходи за допълнително сушене, позволява ранна жътва
 • Изравненост – изравнени растения и кочани дори и при трудни условия
 • Много добри фитосанитарни качества
 • Отлична стабилност – добри добиви дори и при стресови условия, когато другите не успяват
 • Бърз старт през пролетта
 • Ранен цъфтеж – преди горещите периоди, позволяващ формирането на висок добив
 • Без рискове от полягане през цялата вегетация
 • „Stay green“ ефект – растенията остават зелени до късно, осигурявайки максималното изпълване на зърното

Препоръчителна гъстота за реколтиране

 • При поливни условия – 6 800 до 7 500 реколтирани растения на дка
 • При неполивни условия – 6 500 до 7 000 реколтирани растения на дка

 

СИ Коринтос се предлага в торби от 50 000 семена.

Третиранe: Elevation, Elevation plus

СИ Коринтос Добиви 2021 Северна България
СИ Коринтос Добиви 2021 Северна България
Си Коринтос Добиви 2021 Южна България
Си Коринтос Добиви 2021 Южна България

*Данните от с. Кортен и с.Драганци са при поливни условия.

СИ Коринтос добиви 2020
СИ Коринтос добиви 2020
СИ Коринтос добиви 2019
СИ Коринтос добиви 2019

*Добивите са приравнени към стандартна влага.