You are here

Korintos-corn-hybrid-Syngenta-banner

СИ Коринтос ФАО 310

Last updated:
09.03.2021
Crop: 

Царевицa

УСПЕХ ДОРИ В ТРУДНИ УСЛОВИЯ

НОВА ЕЛИТНА ГЕНЕТИКА ОТ СИНДЖЕНТА

 Logo-Artesian


Тип на хибрида: Средно ранен

Предимства

 • Подходящ за директна сеитба (No till технология)
 • Отлична стабилност - добри добиви дори и при стресови условия, когато другите не успяват
 • Подходящ за ранна сеитба
 • Бърз старт през пролетта
 • Ранен цъфтеж – преди горещите периоди, позволяващ формирането на висок добив
 • Бързо отдава влагата - без разходи за допълнително сушене, позволява ранна жътва
 • Изравненост – изравнени растения и кочани дори и при трудни условия
 • Без рискове от полягане през цялата вегетация
 • Много добри фитосанитарни качества – по-слабо податлив на болести по кочана и стъблото
 • „Stay green“ ефект – растенията остават зелени до късно осигурявайки максималното изпълване на зърното

Гъстота на реколтиране

 • При поливни условия – 6800 до 7500 реколтирани растения на дка
 • При неполивни условия – 6500 - 7000 реколтирани растения на дка

СИ Коринтос се предлага в торби от 50 000 семена, третирани с фунгицид.

Chorintus

СИ Коринтос е хибрид от новата технология на Синджента - Артезиан.  

Какво можете да очаквате?

 • По-устойчива на добива в годините с недостатъчни валежи или на полета с различни почвени видове и променлив капацитет за задържане на водата
 • Преобразуване на по-висок процент налична вода в зърно
 • Максимизиране добива при идеални условия
 • По-висок добив при стрес от засушаване

При полеви опити на Синджента, при различни типове почви и георгафии с технологията Артезиан показват способността да дават до 15% повече добив при липса на достатъчно валежи.

СИ Коринтос добиви 2020 Синджента

СИ Коринтос добиви 2020 СинджентаСИ Коринтос добиви 2020 Синджента

 

 

Artesian-technology

Artesian-koreni