Царевица СИ Кариока

Последна промяна:
Култура:
Царевица
Ранозрялост:
Среднокъсен хибрид
ФАО:
480