Фунгицид Куадрис

Последна промяна:

Фунгицид

Опаковки:
1 л
Активно вещество:
250 г/л
азоксистробин
Формулация:
Суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба:
Непрофесионална